Dnes je 6. 7. 2020
Naše služby

IROP - DOTACE PRO BYTOVÉ DOMY

31.12.2015

Základní popis: energetické úspory v bytových domech (zateplení, výměna zdrojů tepla, podpora šetrných, ekologických zdrojů)

Pro koho je dotace určená: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek na území celé ČR mimo hl. m. Praha

Kdy podat: od 18.12.2015 do 30.11.2016 nebo do vyčerpání alokované částky (1,35 mld. Kč z Evropského fondu + 3,15 mld. Kč ze státního rozpočtu)

Nejpozdější datum pro ukončení fyzické realizace: 30.9.2018

PRIORITNÍ OSA 2 – SPECIFICKÝ CÍL 2.5 – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Výzva je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Cílovou skupinou pro příjem dotací jsou právnické a fyzické osoby podnikající - vlastníci bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek. V rámci dotačního titulu jsou podporována tato opatření:

  • zateplování,
  • výměna výplní otvorů,
  • výměna fosilního zdroje tepla a TUV,
  • instalace vzduchotechnického systému s rekuperací,
  • solární termické i fotovoltaické panely,
  • kombinovaná výroba tepla,
  • instalace exteriérových prvků stínění,
  • výměna předávací stanice,
  • vyregulování a modernizace otopné soustavy.

Jako způsobilé se uznávají výdaje od 1.1.2014. Podpora je vyplácena ve výši 25,5% - 32,3% způsobilých výdajů.

Podrobnější podmínky a informace o aktuálním nastavení programu naleznete zde.