Dnes je 23. 10. 2020
Naše služby

Veřejné budovy

Základní popis: celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (včetně projektů realizovaných s využitím EPC), výzva se vztahuje na individuální projekty

Pro koho je dotace určená: vlastníci veřejných budov na území celé ČR (včetně Prahy)

Kdy podat: od 1.12.2015 do 15.4.2016.

Nejpozdější datum pro ukončení fyzické realizace: 31.12.2023

 

19. výzva Ministerstva životního prostředí

 • Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetn ě DPH). Minimální výše způsobilých
 • realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH)
 • Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.
 • Popis podporovaných aktivit:
   a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:

 

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
  b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 • Povinné indikátory:
  • snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách,
  • odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů,
  • nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů,
  • výroba tepla z obnovitelných zdrojů,
  • snížení emisí tuhých znečišťujících látek,
  • množství odstraněných prekurzorů částic PM2,5 z terciárního sektoru z podpořených projektů,
  • množství odstraněných emisí PMlO z terciárního sektoru z podpořených projektů,
  • energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov.

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty'.