Dnes je 6. 7. 2020
Naše služby

EKOENERGIE - OPPIK

13.05.2015

Úspory energie - podniky

 

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie je součástí specifického cíle 3.2, na který je alokováno 17,8 % celkového rozpočtu OPPIK, tedy přibližně 24,4 mld. Kč.

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 0,5 - 250 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy
Dotace na: snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity Termín vyhlášení výzvy: květen/červen 2015

Jaké aktivity budou podporovány?

 • snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

Na co se vztahuje dotace?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu
 • rovněž pro podnikatele v zemědělství, těžbě a dobývání, výroby a rozvodu energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědeckých a technických činnostech, administrativních a podpůrných činnostech (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 0,5 do 250 milionů korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % prokázaných způsobilých výdajů 

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000,- Kč 

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů 

Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice.