Dnes je 6. 7. 2020
Naše služby

Projekty

Dokumentace úrp územní rozhodnutí - DUR

Dokumentace uvádí základní inforamce o investorovi, stavbě, situaci stavby a řešení inženýrských sítí. Ve výkresové dokumentaci jsou uvedeny pouze základní údaje. Vyřizují se stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.

Dokumentace pro stavební povolení - DSP

Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Detailněji zpraocvána předešlá dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší požárně bezpečnostní řešení a vnitnřní instalace.

Dokumentace pro provedení stavby - tendr dodavatele DPS

Dokumentace detailně řeší předchozí stupeň stavebního povolení. Jsou zde uvedeny především prováděcí detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace je sestaven rozpočet stavby.